Maatschappelijk ondernemen

Zorg van de Zaak Netwerk gaat voor kwaliteit. We leveren meetbaar goed werk. Voor organisaties, mensen én de wereld waarin wij leven.

Kwaliteit

We bieden klanten oplossingen die klaar zijn voor de toekomst. We helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van bedrijfsgezondheidszorg voor jouw medewerkers en werken daarbij op basis van kwaliteit. Elk arbo-, expertise en of zorgbedrijf van het netwerk staat voor kwaliteit. Dit wordt ondersteund door een kwaliteitssysteem. Zo hebben onze arbobedrijven een ISO9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, om de doelstellingen – op het gebied van klanttevredenheid, dienstverlening, risicobeheersing en privacy – te meten en te steeds weer te verbeteren. We leggen hierbij de lat hoog: deze maatregelen voldoen niet alleen aan de wet, maar ook aan onze eigen voorwaarden voor langdurige relaties.

Kwaliteitsbeleid Zorg van de Zaak 2020
ISO9001 Kwaliteitscertificaat Zorg van de Zaak
Oval certificaat Zorg van de Zaak 2021

ESG: mens, milieu en governance

Het Zorg van de Zaak Netwerk werkt volgens het ESG-principe. Dat betekent dat er, in de keuzes die we maken, altijd een optimale balans is tussen Milieu (Environment), Mens (Social) en behoorlijk Bestuur (Governance). Simpelweg omdat we geloven dat deze drie factoren niet zonder elkaar kunnen. Zo zorgen we voor een evenwicht tussen de belangen van de organisatie, medewerkers, klanten, milieu én maatschappij. Een balans die je terug ziet in de combinatie van gezonde financiën, onze leefstijl- en wandel werkt campagne voor onze medewerkers en het programma voor milieubewust reizen.

Groei in expertise en technologie

Kennis staat nooit stil. We bouwen continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We ondersteunen daarbij onze eigen medewerkers  met onder meer een eigen leefstijlcampagne en de ontwikkeling van eigen IT-systemen. Ook kijken we hoe we ons netwerk uit kunnen breiden. Door meer expertise in huis te halen. En door te investeren in platforms die ons werk efficiënter maken, zodat we al onze tijd en aandacht steken in dingen die écht het verschil maken.

ISO27001

Gelijke kansen en diversiteit

Bij Zorg van de Zaak mag je een oordeelvrije en gelijke behandeling verwachten. Discriminatie en uitsluiting van mensen past niet bij ons en wij accepteren geen discriminatie, op welke grond dan ook. Deze – voor ons vanzelfsprekendheid – hebben we in een statement gevat. Hierin lees je ook dat we steeds stappen blijven nemen om nog inclusiever en diverser te worden. Met het statement dragen we bij aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie, maar zorgen we ook actief voor een personeelsbestand dat net zo divers is als onze samenleving!

Beleid voor gelijke kansen en diversiteit

Impact op milieu

De impact die we vandaag maken, heeft impact op de wereld van morgen. Wij hebben daarom ook een verantwoordelijkheid voor het effect van ons werk op het milieu. Zorg van de Zaak werkt met een milieubeleid. Daarin staan concrete doelen en acties. Zo willen we in 2021 2% minder CO2-uitstoten en nemen we milieumaatregelen op het gebied van papierverbruik, afval, energieverbruik van gebouwen en de inkoop van kantoorartikelen. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus: onze maatregelen gaan veel verder dan wat wet- en regelgeving voorschrijven.

Social return

Zorg van de Zaak gelooft in én-én. Dat er kansen liggen om én mensen én ons bedrijf vooruit te helpen. Zo helpt Zorg van de Zaak Foundation mensen om uit een afhankelijkheidssituatie te stappen en grip op hun leven te krijgen. Met haar kennis, ervaring en netwerk steunt de Foundation projecten waardoor mensen zelf aan de slag kunnen en actief deelnemen aan de maatschappij. Deze projecten zijn heel divers: in locatie, omvang en inhoud.