Laden...
Over ons Over ons

Zorg van de Zaak is het bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland

Lees meer

Over ons

Zorg van de Zaak is een netwerkorganisatie van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, leefstijl- en verslavingszorg met ruim 4.000 medewerkers. Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar om mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

De mens als geheel

Onze overtuiging is dat je verder moet kijken dan werk alleen en de mens als geheel moet zien. Daarom sluiten we aan op de meer holistische inzichten over gezondheid van het ICF-model en positieve gezondheid van Machteld Huber. We hebben oog voor alle factoren die het welzijn en de inzetbaarheid (tijdelijk) beïnvloeden. Onze focus ligt op het versterken van de veerkracht en aanpassingsvermogen van mensen. Door mensen sterker te maken – fysiek, sociaal en mentaal – zijn ze in staat in betere keuzes te maken en regie te nemen.

Vier pijlers

Onze integrale bedrijfsgezondheidszorg gaat uit van vier pijlers gericht op individueel, groeps- en organisatieniveau:

  • Fit & vitaal: als je mensen zich fit en vitaal voelen zijn ze meer tevreden met hun leven en functioneren ze beter.
  • Gehoord & geholpen: medewerkers hoeven zich niet ziek te melden om gehoord en geholpen te worden bij fysieke, mentale en/of sociale uitdagingen.
  • Ontwikkeling & interventie: we (h)erkennen de belangrijkste arbeidsrisico’s en uitvalsklachten binnen je bedrijf en zetten daar vaste preventieve maatregelen en interventies voor in.
  • Verzuim & re-integratie: de Wet verbetering poortwachter gebruiken we als een vangnet voor medewerkers die een verhoogd risico lopen op (blijvende) arbeidsongeschiktheid.

De kracht van het netwerk

We adviseren organisaties en medewerkers in de volle breedte bij inzetbaarheidsvraagstukken en het vergroten van het werkplezier en de werkprestaties. Dit doen we door kennis en expertise uit ons netwerk te bundelen met ondersteuning op het werk, thuis en in de kliniek. Daarbij werken we op basis van partnerschap waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid heeft én neemt.

Samen met werkend Nederland ontwikkelen wij vitale organisaties waar mensen veilig, gezond én met plezier werken.

Bekijk het overzicht van deelnemende bedrijven in ons netwerk. Klik op het logo om meer te lezen.

Meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact op met het team van jouw regio of sector