Laden...
Sectoren Sectoren

Sectoren

Maatwerk per klant is het uitgangspunt van onze bedrijfsgezondheidszorg. Dat betekent dat we vanuit branchespecifieke kennis weten wat nodig is om de focus van verzuim te verleggen richting preventie en vitaliteit. Met een organisatie die is ingericht op sectoren en regio’s profiteren werkgevers en medewerkers altijd van de juiste specialistische kennis en expertise van onze professionals.

MKB

MKB ondersteunt bedrijven tot 50 medewerkers bij het vitaal ondernemerschap. We maken gezond ondernemen eenvoudig.

MKB

Met speciale mkb-abonnementen maken we gezond ondernemen gemakkelijk. Onze professionals kijken naar de specifieke situatie van de medewerker en de organisatie. Op basis daarvan bepalen we gezamenlijk de aanpak. Dit doen we steeds meer digitaal. De verzuimbegeleiding die wij bieden is resultaat- en oplossingsgericht, waarmee je onnodig verzuim voorkomt.

Verzuimabonnementen afgestemd op het bedrijf

Zorg van de Zaak biedt drie verzuimabonnementen, die voldoen aan het basiscontract uit de Arbowet, waarbij we naar de specifieke situatie van de organisatie en de medewerker kijken. De verzuimbegeleiding die wij bieden is dan ook resultaat- en oplossingsgericht, waardoor je onnodig verzuim voorkomt én niets teveel betaalt.

Regio's

De regionale arbo netwerkbedrijven ondersteunen (gemeentelijke) organisaties om fitter en vitaler te worden en te blijven.

Noordwest

Sterk geworteld in de regio met een reikwijdte van Amsterdam tot Alkmaar en Amersfoort tot Utrecht. De vernieuwing en diversiteit in de regio is ook terug te zien in de aanpak. Wij helpen klanten bij hun eigen uiteenlopende uitdagingen en verbinden ze aan elkaar om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te kunnen leren.

Noordoost

Zorg van de Zaak Noordoost bestaat uit ondernemende professionals, gedreven door een positieve klantbeleving. Wij stellen het vraagstuk voorop, vertalen dit naar praktische oplossingen en gezamenlijke doelstellingen. Zo ondersteunen wij in het behalen van de ambitie en bieden advisering op maat. Ons werkgebied strekt zich van Groningen tot Arnhem en van Almere tot Emmen.

Zuid

Samen zetten wij niet alleen in op verzuim en re-integratie, maar ook op welzijn, vitaliteit en preventie. Onze deskundigheid helpt organisaties op weg bij het bepalen en behouden van de juiste koers. Dit doen we in een werkgebied van Rotterdam tot Nijmegen, en Terneuzen tot Maastricht met professionals die hun regio goed kennen.

Grootzakelijke markt

De sectorale arbo netwerkbedrijven kennen de specifieke branche en weten welke stappen nodig zijn om te komen tot een integrale vitaliteitsaanpak.

Industrie & Vervoer

Fitte medewerkers in een veilige werkomgeving. Dat is het gezamenlijke doel dat we met onze klanten nastreven. We bieden een totaalaanpak gericht op een breder vitaliteitsbeleid. Dit doen we met extra aandacht voor branchespecifieke kenmerken gericht op het voorkomen van (beroeps)ziekten en bedrijfsongevallen, en de omgang met arbeidsrisico’s, zoals ploegendiensten, nachtarbeid en stoffenblootstelling.

Onderwijs

Zorg van de Zaak Onderwijs is partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid, en specialist als het gaat om mentale overbelasting, werkdruk en onbalans. Wij bieden organisaties, management en medewerkers maatwerkoplossingen, gericht op het vergroten van weerbaarheid en veerkracht. Zo kan de werkgever zich richten op onderwijs geven aan de generatie van morgen.

Overheid

Zorg van de Zaak Overheid helpt overheidsorganisaties bij het vormgeven van integraal gezondheidsmanagement en de inzet van interventies. Dit doen we door hen te adviseren en faciliteren, met een sterke focus op preventie en de eigen regie van medewerkers. Rechtbanken, provincies, veiligheidsregio’s, de nationale politie en het kadaster behoren tot onze klanten.

Retail & Zakelijk

Zorg van de Zaak Retail & Zakelijk faciliteert organisaties bij het versterken van goed werkgeverschap. Dit doen we met oplossingen gericht op preventie, vitaliteit en verzuim afgestemd op de branche: consultancy, facilitaire dienstverlening, financiële instellingen, horeca en handel & retail.

Zorg

Voorkomen dat medewerkers in de zorg- en welzijnssector zelf zorg nodig hebben. Dat is ons doel. Onze professionals komen niet alleen in actie bij verzuim en re-integratie, maar weten wat nodig is om de aandacht te verleggen naar preventie en vitaliteit. Samen zetten we in op duurzaam inzetbaar zorgpersoneel.

Verzekeren & intermediair

We houden verzekeraars en zakelijke tussenpersonen continu op de hoogte van onze vitale dienstverlening voor onze gezamenlijke relaties.

Verzekeren & Intermediair

Zorg van de Zaak heeft een samenwerking met vrijwel alle verzekeraars en volmachten, en biedt een ruime keuze in abonnementsvormen (o.a. combipakketten, mkb verzuim ontzorgverzekering). Samen zorgen we voor een optimale dienstverlening voor onze gezamenlijke relaties. Hierdoor kies je als werkgever samen met je verzekeringsadviseur eenvoudig het juiste pakket.