Laden...

Services

Ons bedrijfsgezondheidsnetwerk gaat uit van vier pijlers:

Fit & Vitaal

Als mensen zich fit en vitaal voelen zijn ze meer tevreden met hun leven en functioneren ze beter.

Gehoord & Geholpen

Medewerkers hoeven zich niet ziek te melden om geholpen te worden bij fysieke, mentale, sociale en/of financiële uitdagingen.

Ontwikkeling & Interventie

We (h)erkennen de belangrijkste arbeidsrisico’s en uitvalsklachten binnen het bedrijf en zetten daar vaste preventieve maatregelen en interventies voor in.

Verzuim & Re-integratie

Wij gebruiken de Wet verbetering poortwachter als een vangnet voor medewerkers die een verhoogd risico lopen op langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over onze dienstverlening?