Leiderschapsontwikkeling

Coachend en faciliterend leiderschap is een belangrijke sleutel voor het optimaliseren van het werkplezier en werkprestaties. Cruciaal daarbij is dat leidinggevenden regelmatig open het gesprek aangaan met medewerkers over het functioneren, nu en in de toekomst. We bieden leidinggevenden tips en handvatten hoe ze het maximale uit dergelijke gesprekken kunnen halen en welke randvoorwaarden ze kunnen scheppen.

Ook hebben ze eenvoudig toegang tot opleidingsmogelijkheden of andere interventies die het werkplezier en inzetbaarheid van henzelf of de medewerker vergroten. Nu en in de toekomst. Via ons Snelverwijspunt zijn opleidingen snel aan te vragen.