Vergroot het werkplezier en de prestaties

Een bedrijf is een samenspel van mensen die elke dag met elkaar werken aan een gemeenschappelijk doel. Medewerkers die met plezier naar het werk gaan en goede prestaties leveren maken het verschil! Daarom is het belangrijk dat medewerkers goed inzetbaar zijn, nu en in de toekomst.

Leidinggevenden kunnen bij uitstek mogelijkheden creëren en ruimte bieden voor de ontwikkeling en de inzet van ieders talenten. Want hoe meer mensen zichzelf ontwikkelen hoe beter het samenspel. Daarbij is het echter wel belangrijk dat elke medewerker zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen werkprestaties en werkplezier. Dat vraagt om een ander gesprek.

Webinar FiT- gesprek & aanvullende workshop 

We ondersteunen leidinggevenden in het voeren van het andere gesprek door het aanbieden van een webinar het FiT-gesprek. FiT staat voor Functioneren in de Toekomst, maar ook voor ‘energiek’ en voor ‘passend’. Daarnaast bieden we hen een aanvullende workshop om hun gespreksvaardigheden aan te scherpen.

Tijdens een webinar Het FiT gesprek krijgen leidinggevenden gerichte handvatten, zodat zij hun medewerkers optimaal stimuleren om duurzaam inzetbaar te blijven. Het onderwerp inzetbaarheid is in de huidige tijd van snel opvolgende veranderingen, steeds belangrijker. De meeste pre-pensioen regelingen zijn afgeschaft. En de pensioenleeftijd is verhoogd waardoor iedereen langer moet doorwerken. Daarbij volgen allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar snel op, die ook effect hebben op de arbeidsmarkt.

Wanneer een medewerker niet goed inzetbaar is heeft dit gevolgen voor zijn/haar gevoel van welbevinden en effect op collega’s. Daarnaast kan het ook leiden tot hoge kosten zoals verzuimkosten, productieverlies en verminderde kwaliteit van het werk. Deze effecten zijn zowel voor je medewerker als bedrijf onwenselijk. Het is dan ook reëel om verder te kijken dan het ‘nu’. Als leidinggevende moet je continu gericht actie ondernemen om medewerkers in de toekomst inzetbaar te houden, binnen of buiten het bedrijf.

Leidinggevenden krijgen tijdens het webinar inzicht hoe ze in hun rol signalen van disbalans bij hun medewerkers kunnen herkennen en bespreken. Tijdens de aanvullende workshop ervaren leidinggevenden het positieve effect van oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Ze scherpen hun coachende gespreksstijl aan door samen met een ervaren trainingsacteur aan de slag te gaan met eigen casuïstiek. De inhoud van deze workshop richten we op basis van de ontwikkelbehoeften van de leidinggevenden op maat in.