Mediation

Meestal wordt er binnen je bedrijf prettig samengewerkt. Soms ontstaan er echter op de werkvloer onderlinge spanningen, die leiden tot communicatieproblemen of een conflict. Dan wil je medewerkers de hulp bieden die ze nodig hebben. Mediation of conflictbemiddeling is een succesvolle en duurzame methode om geschillen op te lossen wanneer de partijen er zelfstandig niet meer uitkomen.