Ontwikkeling vitaliteitsbeleid

Vanuit verschillende perspectieven – ergonomie, veiligheid, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde – brengen we de werkomgeving in kaart en geven op basis van onderzoek passend advies voor het optimaliseren van een veilige en prettige werkplek, -omgeving. Het is de basis voor het opstellen van een vitaliteits- of inzetbaarheidsbeleid.

Met een vitaliteitsbeleid of inzetbaarheidsbeleid schep je de juiste voorwaarden voor gezondheidsbevordering en -bescherming. Als bedrijf creëer je daarmee heldere processen en richtlijnen om medewerkers in hun kracht te zetten. Medewerkers kunnen zo veilig, vitaal en met plezier hun werk uitvoeren. Bovendien zorg je ervoor dat iedere medewerker vanuit eigenaarschap, betrokken en met passie, gezond en vitaal zijn talenten effectief inzet. Vandaag en morgen! De discussie over wel of niet sprake is van ziekte en arbeidsverzuim, wordt daarmee overbodig.