Revalidatie en herstel naar werk

Bijna de helft van alle verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. De oorzaak van deze klachten, die het functioneren belemmeren, kan werk- of privé gerelateerd zijn. Wanneer een medewerker last heeft van depressies of langdurige fysieke klachten en daar inmiddels ook mentale problemen bij spelen, belemmert dat de dagelijkse activiteiten op het werk en thuis. De inzetbaarheid wordt er door bepaald. Dat is een situatie die je voor een medewerker en voor je organisatie wilt veranderen.