Traumabegeleiding en -opvang

Een schokkende gebeurtenis maakt nooit een onderdeel uit van het dagelijkse werk. Het bieden van traumabegeleiding getuigt van goed werkgeverschap. Bovendien voorkom je met een snelle inzet van professionele traumabegeleiding dat medewerkers Post Traumatische Stress Stoornis (PTTS) ontwikkelen en verzuim op de korte én lange termijn. Met onze traumabegeleiding, opvang en nazorg ondersteunen we medewerkers om de gebeurtenis beter te verwerken en voorkomen we langdurige klachten.