Arbodienst

Vanzelfsprekend begeleidt onze gecertificeerde arbodienst organisaties bij verzuim en de re-integratie van medewerkers. Maar we doen veel meer. Met een integrale aanpak bieden we toegang tot interventies op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, leefstijl- en verslavingszorg. Een unieke combinatie waarmee we samen met werkend Nederland vitale organisaties ontwikkelen.

Is een arbodienst verplicht?

Werkgevers zijn verplicht om als onderdeel van hun arbobeleid samen te werken met een arbodienst (of bedrijfsarts) voor preventie en ziekteverzuim zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De belangrijkste werkafspraken uit deze samenwerking zijn vastgelegd in een basiscontract dat moet voldoen aan verschillende eisen. Bij Zorg van de Zaak is jouw organisatie verzekerd van een complete aanpak. Zo werk je aan een veilige werkplek voor medewerkers én voldoet je organisatie aan alle verplichtingen.

Taken van een arbodienst

Zorg van de Zaak begeleidt en adviseert werkgevers bij hun gezondheidsbeleid. Over een zo veilig mogelijke werkomgeving, over het voorkomen van bedrijfsongevallen en over het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Wij signaleren risico’s waar je zelf misschien niet direct bij stilstaat. En vallen medewerkers onverhoopt uit, dan begeleiden we ze om terug te komen.

Samengevat, onze arbodienst ondersteunt jouw organisatie bij de uitvoering van de belangrijkste taken die zijn vastgelegd in de Arbowet:

Verzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim

Zorg van de Zaak biedt verzuimbegeleiding die is afgestemd op de situatie van jouw organisatie én voldoet uiteraard aan de Arbowet. Zo sluit onze dienstverlening altijd naadloos aan op wat jouw organisatie nodig heeft. Of het nu gaat om vrije toegang tot de bedrijfsarts, het terugdringen van verzuim of adviseren en inzetten van interventies gericht op een duurzame re-integratie. Onze professionals helpen je verder op weg.

Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO of PMO)

Als werkgever ben je verplicht om medewerkers periodiek de mogelijkheid te bieden voor een gezondheidsonderzoek. Een PAGO is het wettelijk minimum en gericht op het vroeg opsporen van mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van arbeidsbelastende factoren. Een PMO is gericht op het in kaart brengen en voorkomen van arbeidsgebonden- en leefstijlrisico’s. Zo ontstaat er een compleet beeld van de leefstijl, het werkvermogen en (arbeidsgerelateerde) gezondheidsrisico’s.

Medische keuringen

In verschillende branches is een medische keuring noodzakelijk door gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan de functie. Particulieren, medewerkers en werkgevers kunnen bij Zorg van de Zaak terecht voor een keuring.

Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De verplichte RI&E vormt de basis van het arbobeleid en brengt de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer in kaart. Iedere werkgever is verplicht om een RI&E te hebben en draagt verantwoordelijkheid voor het opstellen, toetsen en actualiseren. Onze professionals kunnen jouw organisatie adviseren en ondersteunen.

Meer dan een arbodienst

De wettelijke verplichten zijn de basis waaraan iedere organisatie moet voldoen. Voor het ontwikkelen van vitale organisaties, vergroten van werkgeluk en optimaliseren van werkprestaties is een volgende stap nodig. Zorg van de Zaak helpt jouw organisatie deze stap te zetten als hét bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland.

Meer weten? Neem contact op!