Vitaliteitsbeleid

Een vitaliteitsbeleid of inzetbaarheidsbeleid biedt de mogelijkheid om medewerkers in hun kracht te zetten en aan te spreken. Op die manier kan iedere medewerker vanuit eigenaarschap, met passie, gezond, competent en doelmatig aan werk. Vandaag en morgen! De discussie over wel of niet sprake is van ziekte en arbeidsverzuim, wordt daarmee overbodig.