Gezond leven en werken: van uitval naar preventie en duurzame inzetbaarheid
Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezondheidsklachten te voorkomen en zelfs voor het voorkomen van chronische aandoeningen. Van mensen met een chronische aandoening werkt maar 50%, ten opzichte van 80% van de mensen zonder chronische aandoening. Op dit moment hebben naar schatting 8,5 miljoen Nederlanders te maken met een chronische aandoening die deels het gevolg is van leefstijl, zoals obesitas, hart- en vaatziekten (HVZ), diabetes mellitus type 2 (T2D), verschillende typen kanker, gewrichtsaandoeningen en chronische stress en depressie.

Leefstijlgeneeskunde in de werkcontext krijgt nog weinig aandacht. De opbrengst van leefstijlgeneeskunde wordt wellicht niet hoog ingeschat, omdat het aantal werknemers waarvan de chronische aandoening bij de werkgever bekend is (nog) niet hoog is. Naast dat privacywetgeving daarin door werkgevers als belemmering wordt ervaren, is praten over een chronische aandoening bovendien in sommige sectoren, en bij flexibele contracten, nog steeds lastig.

Scholingsprogramma
Maar hoe brengen we nu leefstijl in de praktijkkamer? Omgaan met uitdagingen of veranderingen in het leven gaat niet vanzelf dat moet je leren. En gaat met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor het aanleren van een gezonde leefstijl. Ook dat gaat niet vanzelf. Net als het herkennen van de problemen die samenhangen met een ongezonde leefstijl. Daarom gaan we vanaf het voorjaar een scholingsprogramma aanbieden voor de professionals van Zorg van de Zaak Netwerk, om kennis over leefstijl te vergroten en effectief te leren toepassen in de praktijk.

Het programma bestaat uit een reeks van twaalf online webinars die onze professionals allemaal, of per onderwerp kunnen volgen. Een webinar duurt 1½ uur en zal iedere derde dinsdag van de maand plaatsvinden van 16.00 – 17.30 uur. We zetten in op interactieve sessies waarbij het eerste deel van het programma bestaat uit een stukje theoretische kennis en  vervolgens zal een casus besproken worden. Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.  Bekijk op deze website het programma en meld je direct aan.

Accreditatie
Er wordt per 2 opeenvolgende webinars accreditatie aangevraagd.